Gáiddusoahpahusa seminára

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji ja Sámi lohkanguovddáš bovdejit davvisámegielat gáiddusoahpaheddjiid seminárii miessemánu 25. beaivvi Álttas.

 

Mánáidgárdebeaivi 2022 – Olmmáivuohta – Mun ja don

Lihkku beivviin!

Otne soaitá heivet geahččat filmma dovdduid birra:

https://www.youtube.com/watch?v=ri1FFTUpeuY

Sámi mánáidgárdekonferánsa

Sámi mánáidgárdekonferánsa miessemánu 4.-5. beivviid 2022

Kaleanddar 2022

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan sámegielat kaleandara jahkái 2022, masa sáhtát ieš bidjat váldogova juohke mánnui.

Máná buoremussan mánáidgárddis

Buorre mánnávuohta bistá eallinagi. Mánná, dahje dat unna olbmoš, lea eallima álggus. Mo min mánnáoaidnu lea ja mo mii dan mielde bargat, lea mearrideaddji mánáid ovdáneapmái.

Čállingilvvu čállosiid almmuheapmi

Dál álmmuhit gihppaga mas leat Sámi lohkanguovddáža jagi 2020 čállingilvvu Čállot! Tjállup! Tjaelebe! teavsttat. Diŋgo gihppaga mis.
 

 

Sámi mánáidgárdekonferánsa maŋiduvvo

Sámi mánáidgárdekonferánsa maŋiduvvo miessemánu 4.-5. beivviide 2022

 

Mii leat ovttasráđiid Romssa ja Finnmárkku Stádahálddašeddjiin mearridan maŋidit Sámi mánáidgárdekonferánssa.

Artihkal mánáid giela birra

Sámi lohkanguovddáš almmuha artihkkala mánáid sámegiela mánáidgárddiin ja skuvlaastoáiggeortnegiin (SAÁO) birra

Siiddut