Bealgi, bealgi, gos don leat? -Animašuvdnafilbma

Sámi lohkanguovddáš almmuha Sámi giellavahkku oktavuođas animašuvdna filmmaža golmma sámegillii mánáidlávlagiin Bealgi, bealgi, gos don leat?

Mii sávvat lihku giellavahkkuin ja giellabargguin ain ovddosguvlui!

 

Giellavahkku 2021

Buorre giellavahkku! Buorre giellavahkko! Buerie gïele våhkoe! Sámi lohkanguovddáš sávvá gielalaš giellavahkku buot sámegielagiidda ja earáide geain lea beroštupmi sámegielaide.

Árra veahkki mánáidgárddis ja skuvllas

Dál almmuhuvvo vuosttaš njealji webináras mat ráhkaduvvojit mánáidgárddiide ja skuvllaide mat leat guoskevaččat RGO – Gaska Finnmárkui.

Sámi mánáidgárdekonferánsa 2021

Sámi lohkanguovddáš, Sámi allaskuvla ja UiT Norgga árktalaš universitehta lágidit ovttas Tromssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeddjiin Sámi mánáidgárdekonferánssa Diehtosiiddas Guovdageainnus 24.11.-25.11.2021.

Čállingirjjáš govaiguin

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan čállingirjjáža mas leat govat iešguđetge fáttás.

Sámi kulturipmárdus mánáidgárddiin ja skuvllain

Maid sisttisdoallá sámi kulturáddejupmi? Oallugiidda soaitá leat čuolbman movt dainna fáttáin galgá bargat. Maid heive bargat dán ektui oahpahusas?

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Mii fállat dal guokte webinara Sámi pedagogalaš fágabeaivviid olis. 

Psyhkalaš dearvvašvuođa máilmmibeaivvi 2020

Golggotmánu 10. b. lea psyhkalaš dearvvašvuođa máilmmibeaivi. Dán jagáš fáddá ja hástalus lea: leage áicil, čájet beroštumi ja “Jeara eambbo” #Jeara #Spør

Oahpporessursa dovdduid birra

Sámi lohkanguovddáš lea 2019:s ráhkadan plakáhta mas dovddut leat fáddán.

Siiddut