Nye utgivelser Gielladåjma ÁGÅRij og Gïeledarjomh MAGE:se

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa publiserer bøkene Gielladåjma ÁGÅRij og Gïeledarjomh MAGE:se

 

Samiske pedagogiske fagdager

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Statpeds samiske avdeling, Samisk spesialpedagogisk støtte, skulle våren 2020 arrangere “Samiske pedagogiske fagdager”, men på grunn av c

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Sig-Britt Persson

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Sig-Britt Persson

Tjïrråejjie jïh Goevjåejjie/Sotlugg og Linlugg

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Johan Martin Stenfjell

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Johan Martin Stenfjell

Luhkie beetneh-raerieh noeride / Ti økonomiske råd for unge  

Verdensdagen for psykisk helse 2020

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse.
Årets tema og oppfordring er vær oppmerksom, vis interesse og spør mer, #Spør.

 

Læringsressurser om følelser

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa utarbeidet i 2019 en plakat med følelser som tema.

Čállot! Čállingilvvu vuorbádeapmi

Čállot! Tjállup! Tjaelebe! Skrivekonkurranse ble arrangert denne våren. Det kom inn 37 tekster.

BROSJYRE OM TOSPRÅKLIGHET

- Ett, to eller flere språk – Om barns tospråklige utvikling, med hovedvekt på samiske språk

Sider