28 januar 2021

Hjem

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa publiserer bøkene Gielladåjma ÁGÅRij og Gïeledarjomh MAGE:se

 

TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) er et verktøy for observasjon av barns språk i barnehagen. Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har nå laget en ressursbokt til TRAS på lulesamisk: Gielladåjma ÁGÅRij og på sørsamisk: Gïeledarjomh MAGE:se. Nordsamisk utgave: Gielladoaimmat ÁGORii er utgitt i 2019.

Boka har forslag til språkaktiviteter, og viser en sammenheng mellom observasjon og aktivitetene. Vi ønsker at barnehagene tar i bruk de foreslåtte språkaktivitetene, og ønsker lykke til med språkarbeidet i barnehagen!

 

Bøkene kan kjøpes hos forlaget Davvi Girji:

 

https://www.davvi.no/