28 januar 2021

Hjem

Hva inneholder samisk kulturforståelse? For mange kan det være en utfordring å finne fram til hvordan man skal jobbe med dette. Sámi lohkanguovddáš og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa publiserer nå et hefte som er ment som en hjelp til barnehager og skoler for å fremme bruk av samisk kulturforståelse i opplæringen.

Hent heftet her eller les mer:

  • Birgit Andersen er styrer i Vuonak mánájåroj og har skrevet artikkelen «Samisk blikk i barnehagen»
  • Maja Dunfjeld er duojár og forsker, og har skrevet artikkelen «Ornamentikk – samisk tradisjonskunnskap i barnehage og skole»
  • Elle Sofe Sara er danser og koreograf har skrevet artikkelen «Dans med samisk og urfolkstematikk»
  • Lærer Lisbet Hansen og Anne Birgitte Fyhn, professor i matematikk ved UiT, Norges arktiske universitet, og professor II i matematikk ved Samisk høgskole, har skrevet artikkelen «Kan det lages mønster på ski?»
  • Karen Anne Buljo, er lærer og forfatter og har skrevet artikkelen «Muntlig tradisjon puster liv i kulturen»
  • Máret Rávdná M. Buljo, er reindriftsutøver og ildsjel for samisk matkultur, og har skrevet artikkelen «Samisk mat og tradisjoner – med samisk tradisjonell tankegang inn i fremtiden?»
  • Siri Nystø Ráhka er doktorgradsstipendiat og har skrevet artikkelen «Samisk språkarena»

Heftet vil bli utgitt i tre ulike utgaver der du vil finne alle tekstene både på norsk og et av de tre samiske språkene, nord- , sør- og lulesamisk. Denne første utgaven er nordsamisk og norsk.

Vi håper artiklene vil fremme samisk kulturforståelse i opplæringen, og bidra til refleksjon og samtale om temaet blant lærere i barnehagen og skolen.

Hent dokumentet her på sidene til Nasjonalt senter for samisk i opplæringa / Sámi lohkanguovddážis eller på sidene til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.