15 februar 2023

Sørsamisk versjon av Samisk kulturforståelse i barnehage og skole

Sørsamisk versjon av artikkelsamlingen Samisk kulturforståelse i barnehage og skole er nå publisert med tittelen Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne.

Artikkelsamlingen er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for samisk i opplæring og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Artikkelene finnes også på nord- og lulesamisk og er også publisert med norsk tekst i de ulike språklige versjonene.

Heftene kan leses her:

Sørsamisk/norsk - Saemien kultuvregoerkese maanagïertesne jïh skuvlesne /Samisk kulturforståelse i barnehage og skole

Lulesamisk/norsk - Sáme kultuvrradádjadus mánájgárdijn ja skåvlåjn/ Samisk kulturforståelse i barnehage og skole

Nordsamisk/norsk - Sámi kulturipmárdus mánáidgárddiin ja skuvllain/ Samisk kulturforståelse i barnehage og skole