18 august 2022

Hjem

Godt og trygt læringsmiljø for samiske barn og unge og digitale verktøy i barnehage og skole

Scandic Nidelven hotell, Trondheim, 18.−19. oktober 2022 

Samisk spesialpedagogisk nettverk (SEAF) arrangerer fagdagene annethvert år i ulike deler av Sápmi med samisk og samiskspråklig fokus.

Målgruppen er pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre interesserte.

Program − samiske spesialpedagogiske fagdager 2022

Påmelding kommer − følg med.