07 april 2022

Hjem

Netsam og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa inviterer til et hybrid fagseminar for samisk opplæring 18.-19. mai i Kautokeino eller via streaming. Fagseminaret er på Diehtosiida i Kautokeino.

Seminaret tilpasses for lærere i alle trinn, men det er fokus på samisk språkopplæring.


Foreløpig program:

18.05.2022

11.00 - 12.00 Registreren ja beaiveborran
                      Registrering og lunsj

12.00 – 12.10 Álggaheapmi/ Velkommen

12.10. – 13.15 Lohkan-, čállin- ja njálmmálaš gálggaid árvvoštallan. Ságastallanskovvi. Sámi lohkanguovddáža bokte
                        Vurdering av lesing-, skriving- og muntlige ferdigheter. Samtaleskjema. Ved Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

13.15 – 13.30 Boddu/Pause

13.30 – 14.30 Lohkan buot fágan/ Lesing i alle fag. Sámi lohkanguovddáš/Ved Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

14.30 – 14.45 Boddu/Pause

14.45 – 15.45 Čájehit EPS siidduid ja Ovttas.no/ Vi ser på EPS sider og Ovttas.no

15.45 – 17.00 Bargobihttá nuupobeaivái/ Oppgave til neste dag

19.00 Gaskabeaivvit/ Middag

 

19.05.2022

08.30 – 09.00 Ivttáš bargobihtáid ovdanbuktin/ Fremvisning av oppgaver fra dagen før

09.00 – 09.45 Fágaidrasttildeaddji fáttát sámegielas/
                       Tverrfaglige temaer i samisk – Inger Anne Gaup

09.45 – 10.00 Boddu/Pause

10.00-12.00 Joavkobarggut/gruppearbeid

11.30 – 12.15 Beaiveborran/ Lunsj

12.15 – 13.45 Joavkobargguid ovdanbuktin/ Fremvisning av gruppearbeid

13.45 – 14.00 Loahpahansánit/ Avslutning

 


Påmelding:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...


Det er ingen deltakeravgift for seminaret, og lunsj og middag er inkludert. Deltakere må selv dekke reise og opphold. Arrangører har reservert hotellrom på Thon hotell Kautokeino, som deltakere kan henvise til ved bestilling av rom. Bestill hotellrom via denne e-post adressen: anja.eira@olavthon.no før 11. mai.

Fagsamling blir også streamet, du kan her velge å  delta digitalt eller fysisk. Det legges også tilrette for gruppearbeid for de som deltar via nettet. Det er ikke mulig å se streamingene senere. Link for streaming sendes til de som melder seg på.