Čállingilvvu čállosiid almmuheapmi

Nå har vi publisert et hefte med tekster fra skrivekonkurransen Čállot! Tjállup! Tjaelebe! som vi arrangerte i 2020.
 

Samisk barnehagekonferanse blir utsatt

Samisk barnehagekonferanse blir utsatt til 4.-5. mai 2022

Vi har i samråd med Statsforvalteren i Troms og Finnmark besluttet å utsette Samisk barnehagekonferanse.

Artikkel om barns språk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa publiserer artikkel om barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning (SFO)

“Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?” - animasjonsfilm

I forbindelse med Samisk språkuke publiserer Nasjonalt senter for samisk i opplæringa en animasjonsfilm med barnesangen “Tommelfinger, tommelfinger, hvor

Språkuka 2021

Buorre giellavahkko! Buorre giellavahkku! Buerie gïele våhkoe! 

Webinar om fjernundervisning

Sámi lohkanguovddáš/Sáme låhkåmguovdásj/Saemien lohkemejarnge og Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til webinar om språkundervisning som fjernundervisning onsdag 19. mai kl. 14.30-15.30.

Samisk barnehagekonferanse 2021

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Sámi allaskuvla og UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerer Samisk barnehagekonferanse på Diehtosiida i Kautokeino 24.11.-25.11.2021.

Kalender for 2021

Vi har publisert en kalender for 2021 på nord-samisk med samiske flaggdager? Hent kalenderen her:

Viečča kaleandara dás: Kaleanddar 2021

Skrivebok med illustrasjoner

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har utarbeidet en liten skrivebok med illustrasjoner for barneskolen. Illustrasjonene har forskjellige temaer og vi håper at dette vil gi skriveglede for barna.

Sider