07 mars 2022

Hjem

SAMISK BARNEHAGEKONFERANSE 2022

Følg konferansen digitalt 04.04 kl. 12.30-15.00 og 05.05 kl. 09.00-10.00 her: https://samas.zoom.us/j/63877809464

 

PROGRAM

04.05.2022: 

1130-1230: LUNSJ – Diehtosiida

 

1230-1250: Åpning – Velkommen!

Hilsen fra Sametinget, v/sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

Kulturelt innslag

1250-1320: Professor Miriam Harkestad Olsen, UiT: Inkluderende praksis i barnehagen og

kompetanseløft for spesialpedagogikk

1320-1350: Professor Annika Pasanen, Sámi allaskuvla: Sterke språkmodeller i barns samiskspråklig

utvikling

 

1350-1410: PAUSE

 

1410-1440: Seniorrådgiver Elin Fjellheim, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa:

Revitalisering av samisk språk i barnehagen – Hvordan kan vi lykkes med det?”

1440-1500: Prosjektleder Ol Juhán Sikku, Sametinget: Barnehageprosjektet “Samiske barn i nye

pedagogiske rom”

 

1500-1520: PAUSE

 

1520-1650: Parallelle sesjoner

 

Parallell sesjon 1 Parallell sesjon 2

Høyskolelærer Yngve

Johansen: Fysisk fostring i

barnehagen Forfatter Karen Anne Buljo: Fortelling som en del av barnehagens innhold – Hvordan tilpasse fortellinger/eventyr til barn?

 

1700: Buss til Juhls Silver Gallery

 

19.30 MIDDAG – Thon Hotel Kautokeino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2022: 

 

0845-0900: KAFFE  - Diehtosiida

 

0900-0930: Seniorrådgiver Risten Birje Steinfjell, Redd Barna: Barnekonvensjonen og samiske barns rettigheter

0930-0950: Seniorrådgiver Marianne Fehn, Foreldreutvalget for barnehager, FUB: Barnets stemme i

barnehagen

0950-1000: Praktisk info (om parallelle sesjoner, lunsj og buss)

 

1000-1020: PAUSE

 

1020-1150: Parallelle sesjoner

 

Parallell sesjon 1 Parallell sesjon 2 Parallell sesjon 3

Samisk spesialpedagogisk støtte,

Statped: Begrepsforståelse Høgskolelektor Ravna Triumf: Duodji i barnehagen Joiker og lærer Anne Lise Varsi: Joik i barnehagen

 

1150-1200: Avslutning

 

1200-1300: Lunsj - Diehtosiida

 

1300: Buss til Alta

 

Konferansen arrangeres på Diehtosiida (Vitenskapsbygget) i Kautokeino. Tolking fra nordsamisk til norsk, og norsk til nordsamisk.

Koronaforbehold: Hvis koronapandemien sprer seg og myndighetene kommer med nye retningslinjer, kan programmet bli endret.