KURS OM SAMISKE BARNS SPRÅK, OG BRUK AV TRAS FOR BARNEHAGER MED SAMISKE BARN

Saemien lohkemejarnge /Senter for samisk i opplæringa arrangerer:

KURS OM SAMISKE BARNS SPRÅK, OG BRUK AV TRAS FOR BARNEHAGER MED SAMISKE BARN

 

Apper på samisk

Vi har samlet her apper som er på samisk eller som har samisk innhold. Vi har ikke vurdert appene, så dere må prøve de ut selv.

 

 

 

AÁBC

Apper på samisk

Vi har samlet her apper som er på samisk eller som har samisk innhold.

 

 

 

AÁBC

Saemien lohkemejarnge

Skolen stengte, fagmiljøet består

Johan Aslat vant skrivekonkurrasen for mellomtrinnet

37 elever deltok i skrivekonkurransen for mellomtrinnet som Senter for samisk i opplæringa arrangerte før jul. Av de 37 teksten, var det 30 tekster på nordsamisk og 7 tekster på sørsamisk. Det kom ingen tekster på lulesamisk.

Kompass

KOMPASS
Kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i barnehagene

Sider