29 oktober 2021

Hjem

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa publiserer artikkel om barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning (SFO)

Denne artikkelen gir informasjon om samiske språk og synliggjør to- og flerspråklige barns språkutvikling, og hvordan barnehage og SFO kan jobbe med samisk språk.

 

Les artikkelen her: barns_samiske_sprak_i_barnehager_og_skolefritidsordning_.pdf (lohkanguovddas.no)