Læringsressurser

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har laget en del læremidler og læringsressurser som passer for samisk opplæring, hvor mesteparten er gratis. Disse kan du laste ned eller bruke digitalt, eller du kan bestille materiell via e-post lohkanguovddas@samas.no, eller hente materiellet fra senterets kontorer i Kautokeino eller Elgå. Produktene finner du også på Ovttas|Aktan|Aktesne sine sider.

Læringsressurser:

Nordsamisk alfabet

Begrepslæring – Veileder om strukturert begrepslæring for barn og elever (samisk)

Artikkelsamlinger:

 

Skrivebok

Følelser

Gielladoaimmat Ágorii

Opplest fortelling/Jietnamuitalus: Juonalaš rieban

Julekalender/Juovlakaleandarat:

Kalender 2021

Mikroleksjoner:

Spill: