Artikkel om barns språk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa publiserer artikkel om barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning (SFO)

Denne artikkelen gir informasjon om samiske språk og synliggjør to- og flerspråklige barns språkutvikling, og hvordan barnehage og SFO kan jobbe med samisk språk.

Artikkelen finner du nederst på denne siden:
Filesize: 391 KB