Artihkal mánáid giela birra

Sámi lohkanguovddáš almmuha artihkkala Mánáid sámegiella mánáidgárddiin ja skuvlaastoáiggeortnegiin (SAÁO).

Dát artihkal muitala sámi gielaid birra ja čalmmustahttá guovtte- ja máŋggagielat mánáid giellaovdáneami, ja movt mánáidgárddit ja SAÁO sáhttet bargat sámegielain

Viečča artihkkala vuolágeahčen dán siiddus:

Julevs.:

Artihkal mánáj giela birra

Sáme låhkåmguovdásj almot artihkkalav mánáj sámegiella ja mánájgárdijn ja skåvllåasstoájgen (SAÁ) birra

Dát artihkal åvddånbuktá diedojt sámegielaj birra ja tjalmos guovte- ja moattegielak mánáj giellaåvddånimev ja gåktu mánájgárde ja skåvllåasstoájgge (SAÁ[1]) máhtti gielajn barggat.

 

Dárogiella:

Artikkel om barns språk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa publiserer artikkel om barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning (SFO)

Denne artikkelen gir informasjon om samiske språk og synliggjør to- og flerspråklige barns språkutvikling, og hvordan barnehage og SFO kan jobbe med samisk språk.

 

[1] Dárogiellaj: SFO

Filesize: 367 KB