Kartlegging

Det finnes noen kartleggingsverktøy som er laget eller tilpasset de samiske språk. Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har utarbeidet noen av disse. Nasjonalt senter for samisk i opplæringa tilbyr også kurs i TRAS. Tospråklighetstesen TOSP kan bestilles av senteret.

Verktøy:

 • ÁGOR  (TRAS) observasjonsverktøy av barns daglige språk, for barn 2-5 år. Finnes på nord-, lule- og sørsamisk.

  Les mer her på Ovttas.no eller på forlagets side

   

 • Språket til 2-åringene (Horn ja Hagtvet 1997, nordsamisk 2008)

  Les mer her.

   

 • Stoahkan ja gulahallan vuosttaš ovdánanjagiid. Kartlegging av lek og kommunikasjon, for barn 0-18 mnd. Čálliidlágádus.

     Les mer her.

 

 • Språket til 4-åringene (Horn ja Dalin 2008, nordsamisk 2008)

   Les mer her.

   

 • Språklig bevissthet. Brukes av barnehager, for 6-åringer.

      Les mer her.

 

 • Reynell språktest. Språktest for barn i alderen 1 1/2 - 6 år . Nord-samisk versjon utarbeidet av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen ja Kristen Wirkola.

   Les mer her.

   

 • CDI på samisk MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI) DASAGO prosjektet, Norges arktiske universitet.

   Les mer her.

   

 • Språk 6 - 16  - Screeningstest -
  Ernst Ottem og Jørgen Frost. Nordsamisk versjon utarbeidet av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen ja Kirsten Wirkola.

   Les mer her.

 

 • Fonemtest. På nordsamisk. Čálliidlágádus 2009.

      Les mer her.

 

 • SIM Impressiv morfologisk test.

      Les mer her.

 

 • Kartleggingsprøver i lesing 1., 2. og 3. trinn

   Les mer her.

   

 • Nasjonale prøver i samisk lesing 5., 8. og 9. trinn.

   Les mer her.