Det samiske flagget

Samisk flagg

6. februar er en offisiell flaggdag i Norge. Det samiske flagget ble godkjent av den 13. Samekonferansen i 1986. Flagget er laget av kunsteren Astrid Båhl fra Nord-Troms. Flagget er formet etter inspirasjon fra runebommen og Anders Fjellners dikt "Biejjien baernie/Beaivvi bártnit", sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Fargene i flagget er de samme som er de vanligste fargene i samiske kofter, blått, rødt, gult og grønt.

 

Hent filer av flagger for fargelegging her

Sameflaggets farger og dimensjoner

Se NRK-video: Hva betyr det samiske flagget?

Hvem var Anders Fjellner, SNL

Hva er en runebomme, SNL

Mer om sameflagget  -SNL

 

Offisielle samiske flaggdager:

De offisielle samiske flaggdagene som ble vedtatt på Samekonferansen i Helsingfors i 1992, Samekonferansen i Murmansk i 1996 og Samekonferansen i Tråante 2017 er:

6. februar – Samisk nasjonaldag som feires til minne om det første landsmøtet i Trondheim 1917

2. mars – Sametinget i Finland ble opprettet i 1996 og avløste samedelegasjonen, som ble opprettet i 1973.

25. mars – Maria budskapsdag, en tradisjonell samisk helligdag

24. juni – Midtsommerdagen

9. august – FNs internasjonale urfolksdag

15. august – Det samiske flagget ble vedtatt denne dagen i 1986

18. august – Samerådet ble grunnlagt denne dagen i 1956

26. august – Sametinget i Sverige ble åpnet denne dagen i 1993

9. oktober – Sametinget i Norge ble åpnet denne dagen i 1989

9. november – Delegasjonen for samiske saker ble grunnlagt i Finland i 1973

15. november – Isak Sabas fødselsdag 1875. Han skrev teksten til samenes nasjonalsang.

29. november – Elsa Laula Renbergs fødselsdag 1877