Kalender 2022

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har lagd kalender for 2022 på nord-, lule- og sørsamisk. 

Kaleander der du velger samisk språk selv, hent den under eller her.

Kalender på nordsamisk, hent den under eller her.

Kalender på sørsamisk, hent den under eller her.

Kalender på lulesamisk kommer.

Filesize: 534 KB
Filesize: 494 KB
Filesize: 492 KB