Rett til samisk i skolen

Rett til opplæring i samisk

Alle samiske barn har rett til samisk undervisning i skolen uansett hvor i Norge de bor. Det betyr at elevene har rett til faget samiskspråk i skolen. Elever som bor i samiske områder har også rett til å få undersvisning på samisk, som betyr at elevene har rett til å få undervisninga i andre fag på samisk.

Skoleeiere har det øvre ansvaret for å tilrettelegge for undervisning i samisk.

Les mer her.