Sámegiela riekti skuvllas

Riekti sámegiel oahpahussii skuvllas

Buot sámi mánáin lea riekti sámegiel oahpahussii skuvllas vaikko gos Norggas sii orrot. Dat mearkkaša ahte ohppiin lea riekti oahppat sámegiela fága skuvllas. Ohppiin geat orrot sámeguovlluin lea maiddái riekti sámegielat oahpahussii, mii mearkkaša ahte ohppiin lea riekti oažžut eará fágaid oahpahusa sámegillii.

Skuvlaeaiggádiin lea bajitdási ovddasvástádus láhčit dili sámegiela/sámegielat oahpahussii.

Loga eanet dás dahje dás.

Hospiteren/ Sámegieloahpahus sámegielat skuvllas: Loga dás.