Følelser

Nasjonalst senter for samisk i opplæringa har i 2019 en lagd plakat hvor følelsene er tema. Etter det har vi lagd en veiledning, film og kortspill som har plakatens bilder og ord både på nord-, lule- og sørsamisk. Veiledninga er om følelsene og innfallsvinkelen er samisk språk og kultur. Målgruppene er barnehager og skoler hvor det er samiske barn og unge. I veiledninga er det forslag på oppgaver og hvordan kan arbeide med følelser i samisk perspektiv. Veiledningens innhold er blitt tilpasset Barnehagenes rammeplan og kunnskapsløft 2020 etter.

Vi har sammen med læremiddeltjenesten www.ovttas.no og med SÁNAG psykologer Anne Lene Turi Dimpas og med Margrethe Bals Utsi, laget film om hvordan man kan snakke med barn og ungdommer om følelsene. Filmen er på nordsamisk, men den kommer til å tilpasses både til lule- og sørsamisk, med UNESCOs/UNESCOS tilskudd. I veiledninga finner man andre forslag for hvordan kortene kan brukes. Nasjonalt senter for samisk i opplæringa ønsker at læringsressursene vil være til nytte for barnehager og skoler som pedagogiske verktøy i arbeidet med følelser.