21 august 2019

Hjem

Fjernundervisnings samling – hovedtema fagfornyelsen

 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer fjernundervisningslærere til seminar 9.-10. oktober 2019

 

Når og hvor:

9.-10. oktober 2019, Diehtosiida, Guovdageaidnu

Felles middag: Thon hotell

Overnatting: Thon hotell, Kautokeino

 

Oppstart  9.10. kl. 11 og avslutning 10.10. kl. 15

 

Det er bindende påmelding, og det betyr at du må selv dekke for hotell dersom det er bestilt. 

 

Påmeldingsfrist: 20. september 2019 via e-post: lohkanguovddas@samiskhs.no