22 oktober 2019

Hjem

I forbindelse med internasjonalt urfolksår vil Senter for samisk i opplæringa fokusere på viktigheten av å ha et vokabular for å beskrive følelser. Vi har laget en plakat illustrert med ansikter og ord på forskjellige følelser. Plakaten er laget i tre forskjellige varianter (lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk), er gratis og kan bestilles fra Senter for samisk i opplæringa. 

Sørsamisk:

https://ovttas.no/sma/dokumenta_domtesh

Nord-samisk:

https://ovttas.no/dokumenta_dovddut

Lule-samisk:

https://ovttas.no/smj/dokumenta_dabdo