Lesing og skriving

Senter for samisk i opplæringa anbefaler å bruke Ovttas.no for å søker etter samiske lærematerialer. 

Her vil vi samle verktøy og diverse materiale som kan komme opplæringa i samisk til gode: 

Læringsstrategier/Oahpahusstrategiijat

Apper på samisk: