Filtrer etter år

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Mii fállat dal guokte webinara Sámi pedagogalaš fágabeaivviid olis. 

Netsam fágačoagganeapmi

Sámi oahpahusfierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Áltái golggotmánu 20.-21.b. 2020. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiide, muhto sisdoallu guovdilastá oahpahusa sámegielas 1. ja 2. giellan.

Psyhkalaš dearvvašvuođa máilmmibeaivvi 2020

Golggotmánu 10. b. lea psyhkalaš dearvvašvuođa máilmmibeaivi. Dán jagáš fáddá ja hástalus lea: leage áicil, čájet beroštumi ja “Jeara eambbo” #Jeara #Spør

Oahpporessursa dovdduid birra

Sámi lohkanguovddáš lea 2019:s ráhkadan plakáhta mas dovddut leat fáddán.

Ođđa spealut

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan spealuid mat nannejit ee. máná giellaovdáneami, sátneriggodaga ja gielladiđolašvuođa. Spealut heivejit mánáidgárdái ja smávvaskuvladássái. Spealut leat davvi,- julev- ja lullisámegillii.

Čállot! Čállingilvvu vuorbádeapmi

Sámi lohkanguovddáža čállingilvvu vuorbádeapmi

 

Gihpa guovttegielatvuođa birra

– Okta, guokte dahje máŋga giela, mánáid guovttegielat ovdáneami birra, mas sámegiella deattuhuvvo

Lihkku mánáidgárdebeivviin 2020 - “Iešguđetláganat ovttas”!

Dán jagi deattuhuvvo movt gullevašvuođa čalmmustahttin čuohcá mánáidgárddi kvalitehtii.

Siiddut