Konferanse ved Fylkesmannen i Finnmark
07. June, 08:00 to 15:00

Barnehagekonferansen 2018

Store endringer i barnehagene krever mye av deg som leder. Fylkesmannen i Finnmark inviterer derfor til Barnehagekonferansen 2018 hvor endringsledelse er tema. Påmeldingsfrist er 14. mai.

Vi vil at barnehagene i Finnmark skal være best mulig rustet til å gjennomføre en god endringsprosess. En ny rammeplan for barnehager er allerede på plass. En ny pedagognorm kommer i august, og en norm for bemanning er på høring. Hvordan skal du lede arbeidet med å få dette på plass?

For å gi deg noen gode verktøy for prosessen, mulighet til å lage deg et nettverk og ikke minst mer kompetanse på endringsledelse, inviterer vi deg til Barnehagekonferansen 2018.

Viktige tema er: Å lede i endring. Utviklings - og endringsarbeid. Nye roller i barnehagen. Flere barn på blokka- endring mot en mer systematisk vurderingspraksis. Å forebygge mobbing i barnehagen. 

Påmeldingsfrist er 14.mai 2018.

Dato: 7. juni 2018 08:00 - 15:00
Sted: Alta, Scandic hotell
Ansvarlig: Oppvekst og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark
Målgruppe: Styrere og pedagogiske ledere i barnehagene
Påmeldingsfrist: 14.05.2018 23:59:00