Rett til samisk i videregående

 

 

Alle samiske elever i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk uavhengig av hvor de bor i landet. Skoleeier plikter å gi veiledning og informasjon til elever og foresatte som har spørsmål knyttet til opplæring i og på samisk og gi opplæring i samisk til de som har rett til det. Alle skoleeiere skal tilby opplæring i samisk til samer i videregående skole.

Dette innebærer:

• Elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.

• Undervisningen skal legges opp i tråd med Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk.

• Eleven har rett til opplæring i samisk selv om eleven ikke hadde undervisning i samisk i grunnskolen.

• Skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning) dersom de ikke har personale med relevant kompetanse.

• Elever som får opplæring i samisk som første eller andrespråk har fritak for opplæring

i fremmedspråk og de samme elevene har fritak for opplæring i skriftlig sidemål. 

Dette innebærer:

• Elevene (foresatte) får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.

• Undervisningen skal legges opp i tråd med Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk.

• Eleven har rett til opplæring i samisk selv om eleven ikke hadde undervisning i samisk i grunnskolen.

• Skoleeier må tilby alternativ opplæring (for eksempel fjernundervisning) dersom de ikke har personale med relevant kompetanse.

• Elever som får opplæring i samisk som første eller andrespråk har fritak for opplæring

i fremmedspråk og de samme elevene har fritak for opplæring i skriftlig sidemål. 

Les mer her.