January 12. beaivi 2022

Home

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har lagd kalender for 2022 på nord-, lule- og sørsamisk. 

Kaleander der du velger samisk språk selv, her.

Kalender på nordsamisk, her.

Kalender på sørsamisk, her.

Kalender på lulesamisk kommer.