01 mars 2019

Hjem

Samling våren 2019 – hovedtema vurdering

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer fjernundervisningslærere til seminar 9.-10. april 2019. Forelesningene er åpne for alle.

 

 

Når og hvor:

 

9.-10. april 2019, Diehtosiida, Guovdageaidnu

 

 

Dag 1:

 

10.30 - 10.45 Pause og kaffe

10.45 - 11.30 Utdanningsdirektoratet Mette Thoresen

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.30 Utdanningsdirektoratet Mette Thoresen

13.30 - 13.45 Pause og kaffe

13.45 - 14.30 Kautokeino ungdomsskole / samisk høgskole Ole Einar Hætta og Inga Anne Marit Juuso

14.30 - 14.45 Pause og kaffe

14.45 - 15.45 forts Hætta og Juuso

16.00 Avslutning

 

Dag 2:

09.00 - 10.30 Kautokeino ungdomsskole Ellen Margrete Siri Skum

10.30 - 10.45 Pause og kaffe

10.45 - 11.30 Statped Nord Solvår Knutsen Turi -

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.30 Nasjonalt senter for samisk i opplæringa Karen Inga Eira

13.30 - 13.45 Pause og kaffe

13.45 - 14.30 Ulike digitale verktøy til bruk i vurderingsprosesser

14.30 -15.00 Avslutning

 

Det er reservert rom på Thon hotell i Kautokeino, for de som har behov for overnatting. Vi dekker reise og opphold for fjernundervisningslærere.

Endringer i programmet kan forekomme

Påmeldingsfrist er 1. April og det gjør du til lohkanguovddas@samiskhs.no