Barne- og ungdomskole

Senter for samisk i opplæringen er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Vi arbeider innenfor hovedområdene lese- og skriveopplæring og muntlig språkutvikling. Dette innbefatter å styrke og fremme bruk av muntlig samisk i opplæringssystemet, kunnskap om flerspråklighet og  språkrevitalisering, og formidle kunnskap om lesing og skriving. Vi arbeider også med forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til disse fagområdene.

For skoler og lærere tilbyr vi kurs. Se under kurs eller ta kontakt med oss på Senter for samisk i opplæringa hvis dere har behov for andre kurs. I disse sidene finner du informasjon og linker til aktuelle lærematrialer, veiledninger, forskninger med mer om samisk språk i opplæringen.