February 09. beaivi 2021

Home

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har utarbeidet en liten skrivebok med illustrasjoner for barneskolen. Illustrasjonene har forskjellige temaer og vi håper at dette vil gi skriveglede for barna. Bestill skrivebøker via e-post:: lohkanguovddas@samas.no