December 15. beaivi 2022

Kulturvuđot matematihkka & programmeren

 

Bargobájit ja kurssat oahpaheddjiide giđđat 2023

 

Sirdin gaskadási ja nuoraiddási gaskkas lea leamaš máŋgii digaštallan fáddán oahpaheddjiide áiggiid čađa. Dál lea oahpaheddjiide vejolaš guovtti bargobájis dáin dásiin digaštallat ja juogadit vásáhusaid skuvllaid ja dásiid gaskkas. Maŋŋil LK20/LK20S/ML20S sisafievrrideami sáhttá nuoraidskuvladási matematihkka vásihuvvot eanet teorehtalažžan go ovdal. Mo vásihit nuoraidskuvladási ja gaskadási matematihkkaoahpaheaddjit ahte oahppoplánat doibmet? Mii lea buorre, ja mii lea gáibideaddji? Mo sáhttet dát ohppiidjoavkkut bargat ovttas buoremussan ohppiide?

 

Sámegiela oahpaheaddjestudeanttat geain lea matematihkka fágan leat maiddái buresboahtimat, beroškeahttá makkár oahppobáikái gullet.

 

Sámi allaskuvla áigu doarjut oahppoplánaid implementeren barggu, ja lágida danne bargobájiid maid sisdoallu lea geometriija ja algebra, ja fágabeivviid programmerema birra 2023 giđa mielde. Ulbmiljoavkun leat gaskadási ja nuoraidskuvladási matematihkkaoahpaheaddjit geat oahpahit sámegielat ohppiid Norggas.

 

Bargobájiin lea deaddu sámi perspektiivvaide matematihkkafágas. Bargobájit leat guovtti oasis main lea moadde vahkku 1. oasi ja 2. oasi gaskkas. Lea vejolašvuohta oažžut dulkojumi davvisámegiela ja dárogiela gaskkas, ja mii láhčit nu ahte joavkobarggus besset sámegielat oasseváldit bargat ovttas. Buot bargobájit leat fysalaččat Guovdageainnus. Sámegielat oahpaheaddjestudeanttat besset oassálastit sierra joavkun.

 

Dieđihanáigemearri:

Geometriija ja algebra bargobádji: disdaga ođđajagimánu 10. b. 2023

Kursa: programmeren: gaskavahkku guovvamánu 22. beaivvi 2023

Påmelding på forms via https://forms.office.com/e/LELFDkc5ww

 

Bargobajit ja kursa lea nuvttá. Oassálastit geat čađahit buot, ožžot kursaduođaštusa.


Prográmma:

 

Tema 1: Overgang fra mellomtrinn til ungdomstrinn i matematikkfaget
Verksted 1 – Geometri
 
Tirsdag 14. februar (uke 7) – Njárggadat, Diehtosiida, Kautokeino
 
09:45 Vi tilbyr kaffe/te og brødskive til alle deltakere
10:00 Oppstart ved professor Anne Fyhn, faglig programansvarlig for kurset
• Informasjon og bakgrunn for matematikkverkstedene
• Deltakerne presenterer seg
10:15 Geometri i fagfornyelsen, ved professor Anne Fyhn
10:30 Gruppearbeid: Erfaringsdeling med fokus på geometri
a. Hvilke emner i geometri fungerer godt å undervise?
b. Har du eller en kollega gjort noe som kan deles med andre?
c. Hvilke emner i geometri er utfordrende å undervise?
d. Har noe av dette blitt annerledes etter fagfornyelsen?
11:00 Oppsummering fra gruppene. En referent per gruppe legger frem.
11:30 Pause
11:45 Undervisning for alle (samlet): Praktisk geometri med samisk perspektiv ved professor Anne Fyhn
12:30 Lunsj, Diehtosiida kantine
13:15 Diskusjon i plenum: Hvilke tema ønsker deltakerne å prøve ut i geometri i egen klasse?
• Inndeling i grupper ut fra valg av tema
13:30 Arbeid i små grupper: Planlegging av ei konkret undervisningsøkt i geometri i egen klasse.
14:15 Respons til gruppene fra øvrige deltakere
14:30 Pause
14:50 Fortsette arbeid i små grupper med planlegging av ei konkret undervisningsøkt
15:20 Plenum. En fra hver gruppe presenter kort hva deltakerne skal prøve ut til neste gang
15:45 Oppsummering av dagen. Forventninger til neste verksted. Informasjon om neste verksted.
16:30 Slutt
 

 

Verksted 2 - Algebra

Tirsdag 14. mars (uke 12) Njárggadat, Diehtosiida, Kautokeino

 

11:30 Lunsj, Diehtosiida kantine

12:15 Geometriverksted, del 2. Presentasjon av opplegg som deltakerne har gjennomført i egne klasser, 3 - 5 minutter per deltaker. Legg vekt på a) ting som fungerte godt og b) hva du vil forbedre hvis du skulle gjennomført opplegget en gang til. Hver deltaker leverer inn ½ - 1 side tekst med info om hva opplegget handler om, hva som er matematikken i opplegget, hva som fungerte godt og hvordan opplegget kan forbedres.

13:00 Pause

13:15 Algebra i fagfornyelsen, ved professor Anne Fyhn

13:30 Gruppearbeid: Erfaringsdeling med fokus på algebra

a. Hvilke emner i algebra fungerer godt å undervise?

b. Har du eller en kollega gjort noe som kan deles med andre?

c. Hvilke emner er utfordrende å undervise?

d. Har noe av dette blitt annerledes etter fagfornyelsen?

14:30 Oppsummering fra gruppene. En referent per gruppe legger frem.

15:00 Pause

15:15 Undervisning for alle (samlet): Praktisk algebra med samisk perspektiv, ved lektor Inga Anne Marit Juuso

16:15 Oppsummering av dagen

16:30 Slutt for dagen

 

Onsdag 15. mars (uke 12) Njárggadat, Diehtosiida, Kautokeino

 

08:30 Diskusjon i plenum: Hvilke tema ønsker deltakerne å prøve ut i algebra i egen klasse?

• Inndeling i grupper ut fra valg av tema

08:45 Arbeid i små grupper: Planlegging av ei konkret undervisningsøkt i algebra i egen klasse.

09:30 Respons til gruppene fra øvrige deltakere

09:45 Pause

10:05 Fortsette arbeid i små grupper med planlegging av konkret undervisningsøkt

10:35 Plenum. En fra hver gruppe presenter kort hva de skal prøve ut til neste gang

10:55 Oppsummering av dagen. Forventninger til neste verksted. Informasjon om neste verksted.

11:30 Lunsj

NB! Siste del av dette verkstedet finner sted i forkant av kurset om programmering

 

Onsdag 19. april (uke 16) Njárggadat, Diehtosiida, Kautokeino

 

08:30 Fortsettelse med algoritmisk tenkning og programmering i Scratch, ved Oskarsson (HINN) Hvordan undervise fag via programmeringsmetoden PRIMM. Individuell trening med veiledning.

09:15 Pause

09:30 Hvordan undervise fag via programmeringsmetoden PRIMM.

10:15 Pause

10:30 Individuell oppgavetilpassing med veiledning

11:15 Pause

11:30 Fortsettelse med individuell oppgavetilpassing med veiledning

12:15 Evaluering av verksteder og kurs

12:45 Lunsj