Kártengeahččaleamit sámegiela lohkamis

2022 čavčča váldojuvvojedje áibbas ođđa kártengeahččaleamit lohkamis atnui 3. ceahki váste.

Leat 3. jahkeceahki oahppit geain lea sámegiella vuosttašgiellan geat galget čađahit kártengeahččaleami. Geahččaleami ulbmil lea iskkadit leat go oahppit geat dárbbašit sierra čuovvoleami. Geahččaleamit čađahuvvojit dan sámegillii man oahppi oahppá skuvllas. Geahččaleamit leat ollásit digitálalaččat ja oahppi čađaha daid skuvllas.

Skuvla dieđiha ohppiid geahččaleapmái Oahpahusdirektoráhta neahttačovdosis. Skuvla, sihke oahppi/ohppiidjoavkku oahpaheaddji ja skuvlla jođiheaddji, sáhttá viežžat joavkku, dahje skuvlla bohtosiid maŋŋel go oahppit leat čađahan geahččaleami. 

2023 giđa váldojuvvojit maiddái 1. jahkeceahki kártengeahččaleamit atnui. Eanet dieđuid sámegiela lohkama kártengeahččalemiid birra gávdná Oahpahusdirektoráhta neahttasiiddus. Doppe gávdná maid geahččaleami ovdamearkka mainna oahppit sáhttet oahpásnuvvat geahččaleami bargobihtáide ovdal go čađahit ieš geahččaleami.

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan sámegiel kártengeahččalemiid davvisámegillii, julevsámegillii ja lullisámegillii Oahpahusdirektoráhta ovddas.