Nasjonale prøver i samisk lesing

Samisk høgskole er blitt tildelt oppgave å utarbeide Nasjonale prøver i lesing samisk 2011-2015 med eget budsjett og med egne rapporteringsrutiner. Dette arbeidet er delegert til Nasjonalt senter for samisk i opplæringa sammen med bevilgning fra Udir.

Nasjonale prøver i lesing - samisk gjennomføres i Norge av elever med samisk som første språk i 5., 8. og 9. trinn. Hovedarbeid er å lage prøvene og veiledningene i tre samiske språk, samt analysere resultatene og annet arbeid som hører til.  Analyseresultatene blir brukt i kurs om lesing som er tilpasset skolene og resultatene i de ulike skolene.