Joarkkaskåvllå

Sáme låhkåmguovdásj oajvvat addnuj válldet Ovttas.no gå oahpponævojt åhtså. Dási tjoahkkip ræjdojt ja duov dáv nævov mij máhttá ávkken boahtet sámegielåhpadusán: