13 mars 2018

Hjem

 

Mikroleksjon – fletting

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa markerer Barnehagedagen 2018 med å publisere en mikroleksjon om fletteteknikker. Barnehagedagen 2018 har kunst, kultur og kreativitet som tema, og slagordet er «Vi vil skape!»

Dette er en mikroleksjon-demo, som viser teknikkene ruvdet og lohtat/lohttet, og hvordan man kan bruke låhtåmmuorra som hjelpemiddel. Hjelpetekster og tale er på norsk.

GÅ TIL MIKROLEKSJONEN HER

 

Mikrolekšuvdna – ruvdet ja lohtat/lohttet

Sámi lohkanguovddáš čalmmustahttá Mánáidgárdebeaivvi 2018 ođđa mikrolekšuvnnain ruvdema ja lohttema birra. Mánáidgárdebeaivvis 2018 lea fáddán dáidda, kultuvra ja hutkáivuohta, ávžžuhusain «Divtte min duddjot!»

Dát lea mikrolekšuvnna demo, mii čájeha ruvden- ja lohttenteknihkaid, ja mo sáhttá geavahit låhtåmmuora veahkkin. Lassilohkamušat ja čilgehusat leat dárogillii.

GEAHČÁ DÁS