16 januar 2018

Hjem

SAMISKE PEDAGOGISKE FAGDAGER I JOKKMOKK 31.01.-01.02.2018

Streames her: http://statped.aventia.no

 

Samisk språk og kultur i våre hjerter

Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Senter for samisk i opplæringa inviterer til Samiske pedagogiske fagdager 31.1. - 1. 2.2018 i Jokkmokk.Tittelen for Samiske pedagogiske fagdager 2018 er “samisk språk og kultur i våre hjerter”. Forel­eserne forteller om opplæringen i samisk på skolen og i barnehagen og belyser ulike metoder og muligheter.

Kristine Nystad foreleser fra sin doktorgradsavhandling – Samisk ungdoms overgang fra ungdom til voksenlivet. Hvilke samiske kulturelle beskyttelsesfaktorer fremmer postiv overgang til voksenlivet? Språkforsker Laura Arola berører  temaene språkreir og språkbad. Flere foreleser om lesing og skriving i skolen.

Ketil Lenert Hansen har forsket på diskriminering av samer og foreleser om samer, diskriminering og helse. Hvordan man kan forankre matematikk undervisningen i kultur, det er teamet til Ann Synnøve Steinfjell. Tiina Johansenens forelesning heter “Kan fjernundervisning være løsning på samiskopplæringen?” Giellatekno kommer for å vise språkteknologiske løsninger for samiskopplæringa. NetSam, Nettverk for samiskopplæring har et innlegg om deres arbeid.

Fagdagene blir holdt annet hvert år i ulike deler av Sápmi. Formålet med denne konferansen er å samle pedagogisk personale fra samiske opplæringsinstitusjoner fra hele det samiske området for å utvikle faglig kompetanse, knytte kontakter og bli kjent med ulike deler av Sápmi. Målgruppen for konferansen er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever/barn, men naturligvis passer konferansen også for barnehage- og skoleeiere, ansatte ved PP-tjenesten, barnehage- og skolerådgivere osv. 

Sametinget er med på å finansiere fagdagene. Det er ikke flere ledige plasser på konferansen, men den blir streamet. Link blir satt ut på konferansen nettsider.

PROGRAM:

Programa