Hva skjer:

Sametinget
04. februar, 09:00 til 05. februar, 15:30

Samisk språkkonferanse 2019

Samisk språkkonferanse 2019 - sett av datoene!

Sametinget inviterer til samisk språkkonferanse i Tromsø 04. og 05. februar 2019. Konferansen arrangeres på Clarion hotel The Edge.
Sametinget er i gang med en langsiktig språksatsning som vi har kalt for Språkløftet. Dette er en helhetlig pg målrettet satsning på samiske språk på alle samfunnsområder. Sametingets visjon er at samiske språk skal være naturlige, samfunnsbærende og levende språk i samfunnet. Vårt grunnsyn er at norsk og samiske språk skal være likestilte og likeverdige språk. Dette krever en solid språksatsning i samfunnet, hvor alle aktører kan bidra til et løft av de samiske språkene.

FN har vedtatt at 2019 skal være internasjonalt år for urfolksspråk. Dette ønsker Sametinget å markere på språkkonferansen med deltakelse fra andre urfolk.

Vi ser dette som startskuddet for sametingets språksatsning - Språkløftet, og vil være den første større markeringen av internasjonalt urfolksspråk år. Vi ønsker å invitere samiske kommuner, språksentre, språk – og kulturinistitusjoner, private og offentlige aktører og næringsliv samt urfolk fra ulike deler av verden til konferansen. Tema for konferansen vil være språkløft på ulike nivåer og samfunnsområder.

Program for konferansen er under utarbeidelse, og det vil bli lagt ut påmeldingslink til konferansen i nærmeste fremtid.

For mer informasjon:

Sámediggi.no