Geassemánnu 06. beaivi 2019

Álgosiidu

Makkár váikkuhusat leat leamaš 30 jagi ILO konvenšuvdna nr. 169 ratifiseremiin 

Movt lea dilli sámeoahpahusa ektui dál go lea 30 jagi áigi dan rájes go ILO konvenšuvdna nr. 169 eamiálbmogiid ja čearddalaš álbmogiid hárrái iešmearrideaddji riikkain ratifiserejuvvui. Norga lei vuosttaš riika gii ratifiserii konvenšuvnna geassemánu 20. beaivvi 1990. Loga movt Karen Inga Eira ja Juan Gabriel Espinola čoahkkáigeassiba ášši Oahppolihtu ja Education International (riikkaidgaskasaš oahpaheaddjiorganisašuvnnaid organisašuvda) ovddas:

https://worldsofeducation.org/en/woe_homepage/woe_detail/16146/%E2%80%9Ca-pending-task-addressing-inequality-in-education%E2%80%9D-by-karen-inga-eira-and-juan-gabriel-espinola