Dáhpahusat:

konferánsa
cuoŋománu 16. beaivi 2024 to cuoŋománu 17. beaivi 2024

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit lágiduvvojit 16.-17.04.2024 Bådåddjos.

Bargoseminára
golggotmánu 14. beaivi 2021 to golggotmánu 15. beaivi 2021

Gáiddusoahpahusa seminára

Ulbmiljoavku: Romssa ja Finnmárkku davvisámegiela gáiddusoahpaheaddjit
Lágideaddjit: Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji ja Sámi lohkanguovddáš
 
PROGRÁMMA 14.10.
 
11.00 - 12.00:  Beaiveborran ja registreren
12.00:              Bures boahtin gáiddusoahpaheddjiide 2021-bargoseminárii.
                        Marit Helene Pedersen bokte, Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji.
12.00 - 12.30: Movt oažžut kvalitehta hospiteremii. Berit Rannveig Nilssen bokte, rektor Deanu sámeskuvllas.
12.30 - 13.15: Joavkobargu: Fáddá: Movt láhčit buori giellalávguma ohppiide?
                        Lassigažaldagat:
                       • Movt čađahit hospiterema min skuvllas?
                       • Mii doaibmá bures ja mii ii doaimma nu bures?
                       • Movt sáhttit áimmahuššat ohppiid dárbbuid geain lea iešguđetlágan gielladuogáš
                          ja geat čuvvot guhtege sierra oahppoplána?
                       • Movt sáhttá sihkkarastit ahte sámegiella lea anus?
                       • Lágidehpet go deaivvadeami gáiddusoahpahusa ohppiide báikki ohppiiguin?
                       • Mat sáhttet leat ovdamunit ja heajut bealit dákkár doaimmas?
                       • Movt ráhkadit Niehkohospiterenvahkku?
13.15 - 14.15: Bargguid ovdanbuktin ja gažadanboddu hospiterema láhkii bidjamis
                      • Oanehaččat hospiterema birra Oahpahuslágas, Brita O. Eira bokte, Sámediggi.
                      • Gáiddusoahpaheddjiid oaiviladdin Sámediggái
14.15 - 14.30: Gáffe ja gáhkku/šattut
14.30 - 16.00: Minecraft speallu oahpahusas. Line Føreland ja earáid bokte. Agder universitehta. Oassi lea digitálalaččat.
18:00:             Stáhtahálddašeaddji bovde oktasaš gaskabeaivái Thon hoteallas.
 
PROGRÁMMA 15.10.
 
08.30 - 09.45: Movt mii leat bargan gáiddusoahpahusain. Jens Martin Mienna bokte, Guovdageainnu
                       gáiddusoahpahusguovddáš
                      • Álgooahpahusas dárbu ođđa metodihkkii
                      • Joavkobargu: Juogadit vásáhusaid gáiddusoahpahusbarggus
                      • Joavkobargguid ovdanbuktin
09.45 - 10.00: Oanehis sáhkavuorru ja gažadanboddu Sámedikkiin, Brita O. Eira bokte.
                      • Makkár oahppaneavvuid dárbbašit gáiddusoahpaheaddjit?
                      • Movt heivehit oahpponeavvuid gáiddusoahpahussii, digitála ja pedagogalaš gáibádusat?
10.00 - 10.30: Gáffe ja gáhkku/šattut
10.30 - 12.00: Sámi árvvut gáiddusoahpahusas. Rauni Äärelä-Vihriälä bokte, Sámi allaskuvla.
12.00:             Loahpaheapmi ja beaiveborran
 
 
Målgruppe: Fjernundervisningslærere i nord
Arrangører: Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa
 
PROGRAM 14.10.
11.00 - 12.00:  Lunsj og registrering
12.00:              Velkommen til arbeidsseminar 2021 for fjernundervisningslærere i nord
                         ved Marit Helene Pedersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
12.00 - 12.30:  Hvordan få til god kvalitet i hospiteringen? Innledning ved rektor Berit Rannveig Nilssen, Sameskolen i Tana
12.30 - 13.15:  Gruppearbeid: Tema: Hvordan få til gode språkbad for elever?
                        Tilleggsspørsmål:
                         • Hvordan gjennomfører vi hospitering ved vår skole?
                         • Hva fungerer bra og hva fungerer mindre bra?
                         • Hvordan skal man ivareta behovene til elever med forskjellig språkbakgrunn og som følger forskjellig læreplan?
                         • Hvordan skal man sikre at samisk blir brukt?
                         • Legges det opp til kontakt mellom fjernundervisningslever og lokale elever?
                         • Hva kan være fordelene og ulempene ved en slik praksis?
                         • Hvordan lager vi Drømmehospiteringsuka?
13.15 - 14.15:   Fremlegg i plenum inkludert spørsmål om lovfesting av hospitering
                         • Kort om hospitering i ny Opplæringslov ved Brita O. Eira, Sametinget
                         • Innspill til Sametinget fra fjernundervisningslærere
14.15 - 14.30:   Kaffe og kake/frukt
14.30 - 16.00:   Spillet Minecraft brukt i undervisningen ved Line Føreland og flere, Agder universitet
                          Innledningen blir formidlet digitalt.
18:00:              Statsforvalteren inviterer til felles middag på Thon Hotel Kautokeino
 
PROGRAM 15.10.
 
08.30 - 09.45:  Vårt arbeid med utvikling av fjernundervisningen ved Jens Martin Mienna,
                         Kautokeino fjernundervisningssenter
                        • Behov for ny metodikk i begynneropplæringen
                        • Gruppearbeid: Dele erfaringer fra egen fjernundervisningspraksis
                        • Framlegg i plenum
09.45 - 10.00:  Kort innlegg og spørsmål fra Sametinget v/ Brita O. Eira
                        • Hvilke behov har fjernundervisningslærerne til læremidler?
                        • Hvordan tilpasse læremidler til fjernundervisningen, digitale og pedagogiske krav?
10.00 - 10.30:  Kaffe og kake/frukt
10.30 - 12.00:  Det samiske perspektivet i fjernundervisningen: Det samiske barnet.
                        Ved Rauni Äärelä-Vihriälä, Samisk Høgskole.
12.00:              Avslutning og lunsj
 
Finnmárkku ja Romssa stáhtahálddašeaddji lea sádden dieđihanliŋkka gáiddusoahpaheddjiide.