Juovlamánu 11. beaivi

Hárjehallet hoahkama ovdamearkka dihte “Čieža čáppa čáhppes cizaža, čohkkájit ja čuhket čázi, čađa čoddaga čoavjái čoliide".