Dáhpahusat:

konferánsa
golggotmánu 05. beaivi 2021 to golggotmánu 07. beaivi 2021

Sámi oahpahuskonferánsa 2021

konferánsa
skábmamánu 24. beaivi 2021 to skábmamánu 25. beaivi 2021

Sámi mánáidgárdekonferánsa 2021

Mearkabeaivi
čakčamánu 08. beaivi 2020

Lohkan ja čállingálggaid internášunála beaivi