Dáhpahusat:

konferánsa
golggotmánu 05. beaivi 2021 to golggotmánu 07. beaivi 2021

Sámi oahpahuskonferánsa 2021

konferánsa
skábmamánu 24. beaivi 2021 to skábmamánu 25. beaivi 2021

Sámi mánáidgárdekonferánsa 2021

NetSam fágačoagganeapmi
njukčamánu 31. beaivi 2020 to cuoŋománu 02. beaivi 2020

Maŋiduvvon: Fágaođastusa siskkildeapmi báikkálaš fágaplánaide