Sámi báikenamat

Árvalusat bargat sámi báikenamaguin

1. Galle báikenama máhtát don mas lea sátni johka oassin?

2. Gávnna muhtun sámi báikenama láhkosis, ja čilge maid jáhkát báikenama mearkkašit. Geavat áinnas dán kártta masa leat merkejuvvon sámegielat báikenama ohcamis ja sátnegirjji čilgemis.

3. Makkár báikenamat čilgejit jus lea alla eanan? Gávnnat go njeallje sáni mat čilgejit allaeatnama?

4. Jávrris lea oaivvuš ja joganjálbmi. Goabba namahus muitala ahte jávrái boahtá johka ja goabbá mearkkaša ahte jávrris vuolgá johka?

5. Dieđát go ovttage báikenama mas lea lassin sámegielat nammii, maiddái namma dárogillii, ruoŧagillii, suomagillii dahje ruoššagillii? Ovdamearka dihte sámegielat nammii Guovdageaidnu lea dárogielat namma Kautokeino. Árvvoštallet goappá gielas jáhkkibehtet báikenama vuolgán álgoálggus?

6. Báikenamain leat dávjá guokte oasi. Vuosttaš oassi lea mearusoassi, mii muitala man mielde namma lea biddjon. Nubbi oassi lea vuođđooassi mii muitala báikki birra. Ovdamearkka dihte lea báikenamas Báktevárri, bákti mearusoassin ja várri vuođđooassin. Oza báikenamaid main mearusoassi leat muhtun ealli, guoli dahje lotti namma. 

7. Muhtun báikenamain leat olbmo gorutláhtut oassin namas. Ovdamearka dihte njunni, giehta, čielgi, oaivi. Gávnna muhtun báikenama mas lea gorutlahttu oassin namas. 

8. Dieđátgo báikenamaid iešguđetge sámegillii? Oza báikenamaid vuođusosiid várri, jávri ja johka lullisámegillii ja julevsámegillii. 

9. Jurddašallet movt báikenamaid mearkkašumit sáhttet muitalit lea go dokko buorre vánddardit? 

    Váccášit go rođu čađa ovdalii go vuovddi čađa? Livčče go álkit beassat goikejulggiid joga rastá go fielmma rasta? Ollešit go jođaneappot suhkat rasta Stuorajávrri go Guhkesláddo?   

10. Muhtun báikenamat lea hui boarrásat. Dain eat dieđe dán áiggi šat áibbas sihkkarit mearkkašumi. Dain lea dávjá dušše okta oassi namas. Ovdamearkka dihte báikenamat váriin Časkijas, Molljius. Gávnna muhtun báikenama mas lea dušše okta oassi, oažžu áinnas leat muhtun vári namma.   

 

Geahča maiddái:

Dialogakoarttat main lea badjel 40 báikenama, Ovttas.no. Giella: sámegillii ja dárogillii.

Báikenamaid birra jearrat ja vástidit. Ovttas.no Giella: sámegiella ja dárogiella.

 

Nuoraidskuvla/joatkkaskuvla dássi:

Bargobihttá neahtas. Davvi girji

Báikenamat rittus

Gažus Sámi báikenamat, NRK Sápmi

Gažus Sámi báikenamat, Sámi lohkanguovddáš

 

Girjjit:

Davvisámi báikenamat. Čálliidlágádus.

Báikenamat sámis. 

Báikenamat Sámis 1.

Tysfjord. Divtasvuodna. samiske og norske stedsnavn.