Dáhpahusat:

konferánsa
miessemánu 04. beaivi 2022 to miessemánu 05. beaivi 2022

Sámi mánáidgárde- konferánsa 2021

Sámi mánáidgárdekonferánsa maŋiduvvo miessemánu 4.-5. beivviide 2022

 

konferánsa
golggotmánu 05. beaivi 2021 to golggotmánu 07. beaivi 2021

Sámi oahpahuskonferánsa 2021