Dáhpahusat:

konferánsa
golggotmánu 05. beaivi 2021 to golggotmánu 07. beaivi 2021

Sámi oahpahuskonferánsa 2021

konferánsa
skábmamánu 24. beaivi 2021 to skábmamánu 25. beaivi 2021

Sámi mánáidgárdekonferánsa 2021

Gielladoaibma
golggotmánu 21. beaivi 2019

Speallaneahket

Sámi lohkanguovddáš lágida speallaneahkeda Guovdageainnus, Diehtosiidda kantiinnas, 21.10.2019, diibmu 18.00-20.00.

Lágideapmi lea giellavahkku olis, ja jurdda lea čohkket olbmuid speallat beavdespealuid ja hupmát sámegiela. Guossohit maiddái šattuid ja keavssaid. Lágideapmi heive buohkaide. 

Bures boahtin!