Dáhpadusá

konferánsa
16. April, 09:00 to 17. April, 12:30

Sáme pedagåvggålasj fáhkabiejv 2024

Sáme pedagåvggålasj fáhkabiejv Bådåddjo 16. - 17.04.2024. 

konferánsa
16. April, 09:00 to 17. April, 12:30

Sáme pedagåvggålasj fáhkabiejv 2024

Sáme pedagåvggålasj fáhkabiejv Bådåddjo 16. - 17.04.2024. 

Fáhkabiejve dåladuvvi sáme sierrapedagåvggålasj værmádagás (SEAF). Fáhkabiejvijt ruhtadi Sámedigge, Statped ja Sáme låhkåmguovdásj. Værmádagá ulmme l nannit ja åvddånahttet pedagåvggålasj máhtudagáv - ávkken sámegielak mánájda, nuorajda ja ållessjattugijda. Værmádagán la aj aktisasjbarggo åvddånahttet oahpponævojt sámegielajda.

Diededimájgge: 22.03.2024.

Lågå ienep dánna: Sáme pedagåvggålasj fáhkabiejv