Logaldallamat ja bargoseminára
18. mai, 11:00 til 19. mai, 14:00

Fagseminar for samiskopplæring


Fagseminar

Netsam og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa inviterer til et hybrid fagseminar for samisk opplæring 18.-19. mai i Kautokeino eller via streaming.
Påmelding:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…


Foreløpig program/gaskaboddosašprográmma:

18.05.2022
11.00 – 12.00 Registreren ja beaiveborran
Registrering og lunsj
12.00 – 12.10 Álggaheapmi/ Velkommen
12.10. – 13.15 Lohkan-, čállin- ja njálmmálaš gálggaid árvvoštallan
Vurdering av lesing-, skriving- og muntlige ferdigheter
Ságastallanskovvi/ Samtaleskjema
13.15 – 13.30 Boddu/Pause
13.30 – 14.30 Lohkan buot fágan/ Lesing i alle fag. Sámi lohkanguovddáš/ Ved Nasjonalt senter for samisk i opplæringa
14.30 – 14.45 Boddu/Pause
14.45 – 15.45 Čájehit EPS siidduid ja Ovttas.no/ Vi ser på EPS sider og Ovttas.no
15.45 – 17.00 Bargobihttá nuupobeaivái/ Oppgave til neste dag

19.00 Gaskabeaivvit/ Middag

19.05.2022
08.30 – 09.00 Bargobihtáid ovdanbuktin/ Fremvisning av oppgaver
09.00 – 09.45 Fágaidrasttildeaddji fáttát sámegielas/
Tverrfaglige temaer i samisk – Inger Anne Gaup
09.45 – 10.00 Boddu/Pause
10.00-12.00 Joavkobarggut/gruppearbeid
11.30 – 12.15 Beaiveborran/ Lunsj
12.15 – 13.45 Joavkobargguid ovdanbuktin/ Fremvisning av gruppearbeid
13.45 – 14.00 Loahpahansánit/ Avslutning

Liŋka streamemii boahtá. Dan sáddet sidjiide geat dieđihit searvat. 
Link for streaming kommer. Den sendes deltakere etter påmelding.