Hva skjer:

Disputasjon
31. mars, 13:00 til 15:00

David Kroik – språkdidaktik

David Kroik skal forsvare sin avhandling 31 mars 2023, Umeå universitet.

Aalkoealmetjh ööhpehtimmiekonferanse
21. mars, 11:00 til 23. mars, 12:00

SáMOS-konferanse “Unna olbmožiid dihtii”

Sametinget/SáMOS utviklingsprosjekt arrangerer konferanse i samarbeid med Sámi allaskuvla/Samisk høgskole for barnehageforskere, -pedagoger og andre fagpersoner. Konferansen arrangeres 21.-23. mars 2023 i Diehtosiida, Kautokeino. Tema for konferansen er samisk og urfolks pedagogikk og didaktikk. På konferansen legges resultater og erfaringer fra SáMOS-prosjektet frem. Forskere fra ulike urfolksområder i verden inviteres som forelesere. 

Les mer hær.