juovlamánu 02. beaivi 2021

Álgosiidu

Dál álmmuhit gihppaga mas leat Sámi lohkanguovddáža jagi 2020 čállingilvvu Čállot! Tjállup! Tjaelebe! teavsttat. Diŋgo gihppaga mis.
 

 

Gilvui bohte guoktelogiovcci davvisámegielat čállosa, njeallje
julevsámegielat čállosa ja njeallje lullisámegielat čállosa. Almmuhit
gihppagis muhtun teavsttaid gaskadási rájes joatkkaskuvladássái.
 
Sámi lohkanguovddáš giitá mánáid ja nuoraid geat leat čállán čállosiid
ja searvan daiguin gilvui. Giitit maiddái oahpaheddjiid ja váhnemiid
geat leat veahkehan ja movttiidahttán mánáid searvat gilvui!
Mii sávvat ahte dát čállosat movttiidahttet buohkaid lohkat ja čállit
eanet!
 
Girjjáža sáhttá diŋgot Sámi lohkanguovddážis e-poastta bokte: